Hvad mener vores lokalpolitikere om vindmøllerne?

Kommunevalg 2013:
Sparresholmgruppen har spurgt de opstillede byrådspolitikere om deres holdning til kæmpevindmøller på land.
Se hvad politikerne har svaret her…

Kun få naboer er blevet orienteret direkte i debatten om kæmpevindmøller ved Sparresholm Gods – mange protesterer nu!

I den seneste orientering, vi har fået fra Næstved Kommune fastslår man, at den såkaldte VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) er under udarbejdelse. Senere vil der følge en revision af kommuneplantillæg og lokalplan, som sendes ud i offentlig høring.

I forbindelse med den 8 ugers offentlige høring vil Næstved Kommune holde et informationsmøde, som vi vil opfordre så mange som muligt til at deltage i… men som det fremgår, har vi altså i skrivende stund intet hørt siden april måned.

Du kan deltage i vores underskriftsindsamling og følge med i vores arbejde ved at abonnere på vores indlæg (tilmeld dig i panelet til højre på siden, så får du direkte besked, når vi lægger nye informationer og debatindlæg ud her på hjemmesiden).

Læs også om hvorfor vi siger nej og se vores debatindlæg i medierne.

Hvad er der gået forud?

D. 24. oktober - 20. december 2011
lagde Næstved Kommune sit forslag til “Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 – 2021 – Vindmølleplan” ud i offentlig høring.

Den offentlige høring blev annonceret i Næstved Bladet og kun de berørte naboer i en radius af ca. 1 kilometer fra den foreslåede vindmølleplacering ved Sparresholm Gods blev orienteret direkte pr. brev.

Med undtagelse af to ejendomme er resten af disse naboer lejere på Sparresholm Gods – man kan så måske gætte sig til, hvorfor der kun indkom en enkelt bemærkning fra naboerne omkring Sparresholm Gods i løbet af den offentlige høringsperiode.

D. 22. maj 2012
besluttede Næstved Byråd hvilke områder i kommunen, der skulle udpeges til vindmølleområder i det endelige kommuneplantillæg, og området ved Sparresholm Gods (som ejes af samme gods) blev udlagt til 3-4 vindmøller med en totalhøjde på ca. 125 til 140 meter (se Kommuneplantillæg nr. 9 her).

D. 24. september 2012
orienterede Næstved Kommune de berørte naboer (stadig kun i en radius af 1 kilometer) om, at der nu var modtaget en ansøgning om opstilling af fire vindmøller (à 3.000 kW) med en totalhøjde på op til 149,9 meter (se Næstved Kommunes skrivelse her).

En underskriftindsamling blandt de resterende naboer resulterede i dannelsen af Sparresholmgruppen.

D. 22. – 26. oktober 2012
afleverede medlemmerne af Sparresholmgruppen i alt 5 indsigelser til Næstved Kommune samt mere end 130 underskrifter på en protest mod planen om at opstille kæmpevindmøller ved Sparresholm (læs indsigelserne her).

D. 8. november
blev “Foreningen mod vindmøller ved Sparresholm” stiftet (læs mere om foreningen her). Vi forsøger at komme i dialog med politikerne i Næstved Byråd samt at holde naboerne omkring Sparresholm Gods orienteret om, hvad der sker i sagen.