Category Archives: Blog

Mastodonter i kulturmiljøet

“Hvor højlanddstrøget mellem Faxe og Næstved, med et blidt tilløb fra Gisselfeld, sønden om Vester Egede, når sin kulmination, ligger Sparresholm lukket inde af skovene og de mange mosedrag og stille søer i helt sin egen verden af uberørt skønhed og sær poesi”. Sådan står der at læse i bind fem af Gyldendals Egnsbeskrivelse “Sydsjælland” fra 1988, men det er måske en saga blot. Næstved Kommune er nemlig ved at godkende planer om nye vindmøller ved Sparresholm, som i den grad vil forandre miljøet visuelt, så idyllen går ganske fløjten……

Læs Erica Heyckendorffs artikel i By og Land fra Marts 2013 her

Myte. Naboer til vindmøller er slet ikke så sure (23/2-2013)

I artiklen: ”Myte. Naboer til vindmøller er slet ikke så sure”, refererer Henrik Vinther fra VidenOmVind til en undersøgelse vedr. vindmøllenaboers humør. Hovsa – det ikke var humøret, de 1278 blevet spurgt til, men om ulemper ved naboskabet til vindmøller. Dette blot for at anskueliggøre, hvor nedladende debatten opleves.

Normalt regnes man kun som nabo i vindmølleforstand, når man bor indenfor 900 m (max. afstand ved erstatningskrav) fra en vindmølle. Men hov – i den analyse, som Vinther refererer til, spørges folk indenfor en afstand af 2000 m – hvorfor nu 2000 m? Der skal åbenbart en større radius til for at få tilstrækkeligt mange positive svar. Alligevel ville hele 39 % ikke deltage i undersøgelsen.

Hvad siger analysen så: 4-5 % generes søvnmæssigt, 18 % kan høre lavfrekvent støj, heraf de 5 % i boligen, 14 % oplever almindelig støj og 12 % har fået en mere negativ opfattelse af vindmøller, efter de kom op. Hele 5 % oplever ulemper i høj grad. Alle disse ting opleves uafhængigt af årstid og tid på døgnet. Vel at mærke inden for 2000 m afstand – hvordan ville procenterne se ud, hvis det kun gjaldt huse indenfor 900 m?

I Frankrig og Tyskland er min. naboafstand 1500 m, i Californien 3200 m. Er Danmark for lille til at være vindmølleduks? Måske ikke rette betegnelse, når vi samtidig importerer billige varer fra Kina og Indien, produceret med energi fra kulkraftværker. For tiden bygger de to lande tilsammen i snit tre kulfyrede værker om ugen (Dieter Helm, Oxford).

Herhjemme måles støjen kun ved vindmøllen og kun ved 6 og 8 m/sek. Hvordan kan det være tilstrækkeligt, når nogle oplever støjgener i deres huse, får søvnbesvær og helbredsproblemer?

Lyd er en kompliceret sag. Hvordan forplanter den sig i landskabet? Skov danner resonans, men andre elementer må også influere. Og danner nogen huse klangkasse? Så længe der opleves manglende viden om støj og helbred, lige så længe er vindmøllenaboer utrygge, husene usælgelige, og politikerne vil have en masse brok.

Men hov – var dette mon et udbrud fra baghaven? Den baghave, som betyder, at man hurtigt opfattes som inhabil. Men man kan jo også forholde sig til andre baghaver, dem uden vindmøller – pudsigt nok oftest beliggende i Nordsjælland, København og Århus. For ikke at tale om folk med vindmølleinteresser i baglommen – er de habile?

Heine Skjerning, billedkunstner og Erica Heyckendorff, arkitekt m.a.a.
Bragesgade 26 B, 3.
2200 Kbh N

Kæmpevindmøller og manglende helhedsplaner

Energiforliget indeholder en ambitiøs plan om, at vindenergi i 2020 skal dække halvdelen af Danmarks elforbrug. Men hvorfor overlade det til kommunerne at udpege vindmøllefelter? Hvis det mål skal nås, skal der kigges på et Danmarkskort, laves en helhedsplan, og de mest velegnede steder findes…
Læs Heine Skjerning og Erica Heyckendorffs indlæg i Weekendavisen d. 22. februar 2013 her

Drop vindmøller og pas på kulturværdier

Næstved Kommune overtog forpligtelsen til at udpege og varetage bevarelsen af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer ved kommunalreformen. Til gengæld er Næstved Kommune ikke forpligtet til at stille kæmpevindmøller op – kun opfordret til det af regeringen. Men den borger, der skal være nabo til vindmøllerne, hører jeg kun få, men trods alt flere og flere, kommunalpolitikere bekymre sig om.”
Læs Erica Heyckendorffs indlæg i Sjællandske d. 21. februar her

Vi vil ikke være forsøgskaniner

“Kære byrådspolitikere.
Ekstra Bladet havde i går vindmøller, politikerafmagt og -ansvar, støjnormer og kritik af svag lovgivning på spisesedlen.
Flere af jeres kolleger i Byrådet hævdede i spørgerunden efter byrådsmødet 27. november, at Næstved Kommune er tvunget til at sætte vindmøller op af regeringen, en sagde også EU. Det har vi undersøgt…
Læs Sparresholmgruppens åbne brev til Næstved Byråd
(bragt i Sjællandske d. 16. januar) her