Lokalplan 092 og Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 – 2029 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (april 2018)

Lokalplan 092 og Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 – 2029 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (april 2018)

Lokalplan 092 og Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 – 2029 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (april 2018) 550 783 Luise

Næstved Kommune offentliggør forslag til lokalplan, tillæg til kommuneplan og VVM.

Dokumenterne kan hentes her https://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/HoeringerBorgermoeder/Juni2018/23_Lokalplanforslag%20092.aspx og høringsfasen løber frem til d. 20. august. Sparresholmgruppen udarbejder et samlet høringssvar fra sine medlemmer, og opfordrer alle til at bidrage med høringssvar til Næstved Kommune. Høringssvar skal sendes til blivhoert@naestved.dk

 

Leave a Reply