Foreningen mod vindmøller ved Sparresholm


Naboernes helbred sættes på spil i en radius af 3 kilometer

Lavfrekvent støj fra vindmøller kan registreres i en radius af 3 kilometer, så det er ikke kun de få, der bor allernærmest, der vil blive påvirket

Kræftens Bekæmpelse har netop afsluttet en registerundersøgelse af naboer, som udsættes for mere end 15 dB indendørs støj fx fra vindmøller. Undersøgelsen viser, at der bland disse naboer er 2,5 gange så mange, der indlægges eller dør af en blodprop i enten hjertet eller hjernen.

Man kender ikke langtidseffekten af vindmøllestøj. Kommunens borgere i tyndt befolkede landområder skal ikke være forsøgskaniner.


Lavfrekvent støj


Lavfrekvent støj opleves som en dyb, brummende lyd, man f.eks. registrer fra en lastbil i tomgang.

15-20 dB(A)
som hvis en lastbil i tomgang
står meget lang væk fra huset.

25-30 dB(A)
som hvis en lastbil i tomgang
står lige uden for huset.

Som en tommelfingerregel kan man lige netop høre forskel i styrken på to lyde, hvis de har en forskel på
1 dB.

En forskel på 3 dB er tydeligt hørbar, og hvis to lyde har en forskel på 10 dB, vil den ene lyde omtrent dobbelt så kraftig som den anden.

Ved lave frekvenser sker den subjektive øgning af styrke dog hurtigere; ved 20-30 Hz skal der således kun ca. 5 dB til, før lyden opfattes som dobbelt så kraftig.


Lavfrekvent vindmøllestøj kan registreres i en radius af 3 km

Det er ikke kun de få, der bor allernærmest, der vil blive påvirket af store vindmøllers lavfrekvente støj.

Lavfrekvent støj fra en stor vindmølle kan rejse flere kilometer gennem luften, og den har let ved at trænge ind i huse.

Graden af irritation man oplever er påvirket af f.eks. vindretning og -styrke, isolering i huset og selvfølgelig det enkelte menneskes hørelse.

Sådan oplever naboerne det  at bo tæt på kæmpevindmøller

Det er ikke kun de få, der bor allernærmest, der vil blive påvirket af store vindmøllers lavfrekvente støj.

Lavfrekvent støj fra en stor vindmølle kan rejse flere kilometer gennem luften, og den har let ved at trænge ind i huse.

Graden af irritation man oplever er påvirket af f.eks. vindretning og -styrke, isolering i huset og selvfølgelig det enkelte menneskes hørelse.

Sådan lyder lavfrekvent støj

Klik på billedet herunder for at høre gengivelser af støjen fra vindmøller:

»Alle kan høre lavfrekvent støj – populære forklaringer om, at det kun er en lille del af befolkningen, der kan høre den,  er det rene vrøvl«

Henrik Møller, Professor i akustik,  Aalborg Universitet

Hz og dB – hvad er forskellen?

Frekvens(lydens toneleje)

Lavfrekvent støj er lyd med frekvenser fra 20 til 200 svingninger pr. sekund (hertz, Hz).

Endnu dybere lyde under 20 hertz kaldes infralyd. Vindmøller afgiver også infralyd, men forskerne mener, at lyden er for svag til at genere mennesker.

Lydtryk(lydens styrke)

Decibel er den internationale skala for måling af lydtryk. Skalaen er logaritmisk, hvilket betyder, at en reduktion fra f.eks. 60 til 30 dB ikke svarer til en halvering.

Få besked

når der sker noget!

Tilmeld dig herunder!*


*Jeg er indforstået med at foreningen opbevarer mit navn og e-mail adresse. Mine oplysninger bliver ikke delt med andre og vil udelukkende blive brugt til at informere mig, når der er nyt om vindmøllerne ved Sparresholm (avisartikler, borgermøder, høringsfrister m.v.). Jeg kan til enhver tid afmelde mig listen.

All Rights Reserved ® Foreningen mod vindmøller ved Sparresholm (”Sparresholmgruppen”) | Adresse Sørupvej 34, 4684 Holmegaard | Telefon 61777899 (Formand Willem van Hees) | E-mail sparresholmgruppen@gmail.com