Tag Archives: Sparresholm Gods

Vi vil ikke være forsøgskaniner

“Kære byrådspolitikere.
Ekstra Bladet havde i går vindmøller, politikerafmagt og -ansvar, støjnormer og kritik af svag lovgivning på spisesedlen.
Flere af jeres kolleger i Byrådet hævdede i spørgerunden efter byrådsmødet 27. november, at Næstved Kommune er tvunget til at sætte vindmøller op af regeringen, en sagde også EU. Det har vi undersøgt…
Læs Sparresholmgruppens åbne brev til Næstved Byråd
(bragt i Sjællandske d. 16. januar) her

Vindmøllenaboers oplevelser – artikelserie i Sjællandske

Avisen Sjællandske har over de sidste par uger bragt en serie artikler, hvor de meget fint beskriver problematikkerne omkring kæmpevindmøller. Her kan du læse om vindmøllenaboers oplevelser, lægers udtalelser og kritikpunkter, en borgmesters overvejelser og bevæggrund for at standse mølleprojekterne i hans kommune, samt Sundhedsministeriets, miljøminister Ida Aukens og klimaminister Martin Lidegaards kommentarer:

Artikel 1: Det gør mærkeligt i min krop, mor

Artikel 2: Danmark som et stort forsøg med store vindmøller

Artikel 3: Møllenaboer har det ikke værre end vejnaboer

Videolink og kommentarer til svarerne fra Næstved Byråd (28/11-2012)

På Byrådsmødet den 27.11.2012 stillede vi spørgsmål vedr. kæmpevindmøllerne ved Sparresholm. Se videon fra mødet her (vores spørgetid starter ved timing 57:40).

Vores kommentarer til byrådspolitikerne:

Flere byrådspolitikerne hævder i spørgerunden, at Næstved Kommune er tvunget til at sætte vindmøller op af regeringen:

Det er IKKE korrekt: Ifølge vores advokat er der er ingen retlige forpligtelser til at sætte vindmøller op for kommunerne som helhed, og slet ikke for den enkelte kommune. Der er kun en politisk aftale med hensigtserklæringer imellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Derfor vælger flere kommuner at lytte til deres borgere/vælgere og udsætter eller afviser opstilling af kæmpevindmøller på land.

Hvis man fordeler den megawattkapacitet, som denne vindmølleaftale opfordrer til, kan hver kommune i Danmark nøjes med at sætte 3 møller op. Næstved Kommune planlægger at sætte 24 op. Og sætter dem steder med de ringeste vindforhold i landet. Dette er ikke hensyn til almenvellet og vedvarende energi, men dårlig anvendelse af vores PSO-midler, som vi alle betaler til via el-regningen. Ved Sparresholm får du allermindst ud af PSO-midlerne. Stil vindmøller, hvor der er vind – fx ved eller i havet.

Byrådspolitikernes påstand, at de blot lever op til regeringens krav, kan nemt afføde ansvarsforflygtigelse. Der vil vi blot minde om, at:

  • Næstved Kommune har hele miljøansvaret – også for, at naturen, dyre- og fuglelivet ikke skades.
  • Næstved Kommune har hele ansvaret for sin planlægning og for overholdelse af alle regler.

Byrådspolitikernes påstande om, at det ene og alene er ministeriet, der bestemmer, og om, at EU kræver at Næstved Kommune sætter møller op, er ikke korrekt.

  • Næstved Kommune har ansvar som miljømyndighed for, at borgere ikke udsættes for sundhedsskade (støj/søvnbesvær).

Ingen kender til bunds disse høje vindmøllers helbredsmæssige konsekvenser. Vi forstår ikke, at kommunalpolitikerne tør stå inde for det – og vi vil ikke være forsøgskaniner.

Spørgsmål til Næstved Byråd (23/11-2012)

Sparresholmgruppen har taget Miljø- og Naturstyrelsens opfordring til borgerinddragelse til sig og stiller på tirsdag Byrådet 5 spørgsmål vedr. kæmpevindmøllerne ved Sparresholm.

Vi er spændt på at høre, om politikerne synes, det er vigtigt at opsætte vindmøller, der hvor der er mest vindenergi.

I den forbindelse har vi mailet Energistyrelsens vindressourcekort til politikerne, så de kan se, hvor og hvordan vinden blæser. Områder med skov giver fx det ringeste udbytte.

Vi er også spændt på at høre, hvorfor kommunen bruger tid og penge på Grøn Plan, udpegning af særligt friluftsområde og kulturmiljøbeskrivelse, når kommuneplantillægget foreslår opsætning af kæmpevindmøller i samme område.

Yderligere nogle spørgsmål bliver stillet på mødet – det er jo vigtigt, at alle sten vendes, og at alle synspunkter og borgere bliver inddraget.