FORENINGEN MOD VINDMØLLER VED SPARRESHOLM


Unikt kulturlandskab ødelægges

I Kommuneplan 2009-2021 udpeges Sparresholm som kulturmiljø i kategorien Herregårdslandskab. Kommunen skriver, at der ikke må ske ”markante omlægninger af naturområdet”

Skovenes højeste træer er ca. 25 meter. Vindmøller på 150 meter vil fuldstændig skævvride skalaforholdet i det herregårdslandskab, kommunen tidligere mente skulle beskyttes

Vores fælles kulturarv og natur er en ressource, der kan medvirke positivt til at fremme bosætning, erhvervsudvikling og turisme – derfor skal vi værne om den

Få besked

når der sker noget!

Tilmeld dig herunder!*


*Jeg er indforstået med at foreningen opbevarer mit navn og e-mail adresse. Mine oplysninger bliver ikke delt med andre og vil udelukkende blive brugt til at informere mig, når der er nyt om vindmøllerne ved Sparresholm (avisartikler, borgermøder, høringsfrister m.v.). Jeg kan til enhver tid afmelde mig listen.

All Rights Reserved ® Foreningen mod vindmøller ved Sparresholm (”Sparresholmgruppen”) | Adresse Sørupvej 34, 4684 Holmegaard | Telefon 61777899 (Formand Willem van Hees) | E-mail sparresholmgruppen@gmail.com